مخاطبین دوره

این دوره جهت تربیت تکنیسین VoIP طراحی شده است به نحوی که بتواند در بازار کار :

  • نیازهای مشتریان در خصوص شبکه های IP Telephony را تشخیص دهد.
  • شبکه‌‌ی مورد نیاز را بعد از فاز شناسایی نیاز طراحی نماید.
  • شبکه طراحی شده را پیاده سازی کند.
  • شبکه پیاده سازی شده را نگهداری ، توسعه داده و در موارد لازم عیب یابی نماید.

بر این اساس بهتر است افرادی در این دوره شرکت کنند که در حال حاضر دارای دانش کافی برای کارکرد با شبکه های کامپیوتری (Computer Networks) هستند و در نظر دارند که در حوزه شبکه های تلفنی مبتنی بر شبکه های کامپیوتری (IP Telephony)  مشغول به کار شوند.

توانایی دانشجویان پس از پایان دوره

Asterisk Fast Start

آشنایی و نصب لینوکس و استریسک

Identify the purpose and primary functionality of Asterisk as a PBX and as an application development platform
List the functionality associated with a traditional PBX
Understand the history of Asterisk and its powerful open source community
Define the operating system environments in which Asterisk is developed and supported
Learn the basics of Linux in order to be an effective Asterisk administrator
Install and run Asterisk from the packages available for download from www.asterisk.org

پیکربندی قابلیت های اصلی استریسک، منوهای صوتی و کارت های تلفنی

Configure Asterisk to deliver basic PBX functionality, including basic call routing, voicemail and directory services

Describe the telephony connections which Asterisk supports and identify the Digium hardware needed to enable this connectivity
Identify the basic characteristics of analog and digital PSTN connections and how VoIP compares and contrasts with these
Theory of Analog telephony, and how to connect Asterisk to the PSTN

Asterisk Advanced

قابلیت های پیشرفته – ارتباط چندین سایت، خطوط دیجیتال E1 – صف تلفنی

Asterisk dialplan syntax and constructs
Effective use of Asterisk features, such as call parking, audio conferencing, and DTMF feature codes
Call monitoring and recording
SIP and IAX protocols
Connecting Asterisk to a VoIP provider
Digital telephony using T1s and E1s
Configuring and manipulating CDR (Call Detail Records) as well as CEL (Channel Event Logging)
Call queues and ACD with Asterisk

واسط های AMI و AGI – ارتباط با پایگاه داده – فکس

Using AMI (Asterisk Manager Interface) to control Asterisk from an external program
Using AGI (Asterisk Gateway Interface) to execute external scripts and connect Asterisk to external APIs
Connecting Asterisk to a relational database such as MySQL
/Faxing with both traditional and T.38 as well as Fax to PDF using Hylafax
Troubleshooting your Asterisk system

پیشنیاز دوره:  آشنایی مقدماتی با لینوکس و مفاهیم شبکه 

زمان دوره:  کمپ ۳ روزه  از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰ (Asterisk Fast Start)
زمان دوره:  کمپ ۳ روزه  از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰ (Asterisk Fast Start)
مدرس دوره: مهندس مهاجرانی
هزینه دوره  ریال

2 thoughts on “Asterisk

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *