Mikrotik Train

feature one

ورود به فروشگاه

فروشگاه اینترنتی محصولات شبکه

feature two

ثبت نام کنید

کلاس های آموزشی میکروتیک

feature three

خرید پهنای باند

خدمات اینترنت پر سرعت در استان خراسان رضوی

دوره میکروتیک MTCINE

ظرفیت دوره : 6 نفر

دوره میکروتیک MTCUME

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCTCE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCWE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCRE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCNA

ظرفیت دوره : 8 نفر

عنوان دورهمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعت برگزاریمدرستوضیحات
MTCNA
سبزوار۲۶-۲۸ آبان۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCUME
اسفراین۳-۵ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
مشهد۸-۱۲ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت تکمیل
MTCNA
رشت۱۶-۱۹ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
VOIP
مشهد۱۷-۱۹ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودی Asterisk Fast Start -ظرفیت محدود
MTCWE
مشهد۲۵-۲۷ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت تکمیل
MTCNA
Dubai18-20 November8:30 - 17:00Hamed Ghaseri-----
MTCNA
بیرجند۱-۴ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
Virtual Datacenter
مشهد۲-۳ دی۸:۳۰-۱۸:۰۰مهندس صدیقی-----
VOIP
مشهد۸-۱۰ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیAsterisk Advanced
MTCWE
سبزوار۹-۱۱ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
تهران۱۲-۱۵ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCUME
مشهد۱۶-۱۸ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCIPv6E
مشهد ۱ بهمن - ۳۰ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریبرای اولین بار در ایران
+Network
مشهددی۱۸:۰۰-۲۱:۰۰مهندس یزدان پناه۳ روز در هفته
MTCTCE
مشهد۶-۸ بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCRE
مشهد۲۱-۲۲ بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
گرگانبهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
یزدبهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCINE
مشهد۱۱-۱۴ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت محدود
MTCNA
ایلاماسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
DubaiDecember 07-108:30-17:00مهندس قاصری-----
MTCNA
افغانستان- کابل۱۷-۲۰ فروردین۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
GeorgiaJanuary 21-24 8:30-17:00مهندس قاصری-----