Mikrotik Train

feature one

ورود به فروشگاه

فروشگاه اینترنتی محصولات شبکه

feature two

ثبت نام کنید

کلاس های آموزشی میکروتیک

feature three

خرید پهنای باند

خدمات اینترنت پر سرعت در استان خراسان رضوی

دوره میکروتیک MTCINE

ظرفیت دوره : 6 نفر

دوره میکروتیک MTCUME

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCTCE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCWE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCRE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCNA

ظرفیت دوره : 8 نفر

عنوان دورهمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعت برگزاریمدرستوضیحات
CEH
مشهد مقدساز ۳ آبان روزهای فرد۱۶:۰۰-۱۸:۰۰مهندس بیدختیدر حال برگزاری
MTCNA
مشهد مقدس۶-۲۵ آبان۱۰:۰۰-۱۴:۰۰مهندس قاصریدر حال برگزاری
MTCNA
مشهد مقدس۲۵ آبان - ۹ آذر۱۵:۳۰-۱۹۰۰مهندس قاصریدر حال برگزاری
MTCNA
بیرجند۴-۷ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCWE
مشهد مقدس۱۲-۱۴ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
CAPsMANمشهد مقدس۱۵ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCUME
مشهد مقدس۱۷-۱۸-۲۳-۲۴ آذر۱۵:۳۰-۱۹۰۰مهندس قاصری-----
MTCTCE
مشهد مقدس۲۶-۲۸ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
Introductionمشهد مقدس۱ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریIntroduction to MikroTik RouterOS & RouterBOARDs
MTCWE
بیرجند۳-۵ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
Virtual Datacenterمشهد مقدس۳-۴ دی۸:۳۰-۱۸:۰۰مهندس صدیقی-----
MTCNA
مشهد مقدس۸-۱۱ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCRE
مشهد مقدس۲۹-۳۰ بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCINE
مشهد مقدس۱۲-۱۵ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
TajikistanFebruary 1-4 8:30-17:00مهندس قاصری-----